Tijdens de G1000 zijn 15 ideeën bedacht. Bij tien daarvan hebben we als G1000-organisatie aangeboden de uitwerking te begeleiden. Bij de eerste terugkombijeenkomst bleken de vertegenwoordigers van vijf ideeën zin en tijd te hebben om ze ook werkelijk uit te werken. Eén idee is afgevallen, maar aan vier wordt nog hard gewerkt.

Platform
Het platform brengt de vraag en het aanbod van zorg en ondersteuning bij elkaar door middel van een Digitaal Sociaal Platform en fysieke prikborden. We hebben soortgelijke projecten ook gezien in andere gemeenten, waarbij sommige gemeenten zelf een website hebben ontwikkeld (zoals haarlem.buuv.nu en vraagelkaar.nl). We zien dus dat er meer soortgelijke projecten uitgevoerd en geslaagd zijn.

 

4xjeugd@Hofpoort
In de regio is er voor de groep 12-18 jarigen weinig te doen op het gebied van cultuur. Daarom hebben de jongeren die bij de G1000 aanwezig waren, een plan bedacht om culturele activiteiten te organiseren, voor en door jongeren.

De bedoeling is dat de jeugd in aanraking komt met verschillende vormen van cultuur waarbij een feel good gevoel ontstaat. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de jongeren uit het achterland van Nedersaksen (denk hierbij ook aan de ontwikkeling van de spoorlijn). Voorwaarde is dat de te organiseren evenementen laagdrempelig moeten zijn, omdat de doelgroep weinig middelen heeft.

Zie ook de Facebookpagina 4xJeugdHofpoort.

 

Rode Draad
Projectgroep de Rode Draad wil graag een bewegwijzerde wandelroute realiseren door en langs dorpen van de Gemeente Coevorden. Op een centrale ontmoetingsplek (van de drie dorpen Aalden, Benneveld en Oosterhesselen) willen ze een schuilhut annex uitkijkpunt plaatsen en op de route bijzondere bankjes om te rusten en/of te genieten van de natuur. Dorpen en wijken in de gemeente Coevorden worden gevraagd om hier in de toekomst ook hun medewerking aan te verlenen, Zo worden alle dorpen door het uitzetten van een “rode draad” in de groene leefomgeving met elkaar in contact gebracht.

Daarnaast stimuleer je het bewegen voor jong en oud maar ook de verbindende factor het samen werken en samen realiseren van het project is van groot belang. Voor toeristen die het gebied bezoeken is het een mooie gelegenheid om op ontdekkingstocht te gaan.

Er zijn subsidie’s aangevraagd en we hopen dat die gehonoreerd gaan worden, zodat we in het voorjaar van 2018 het startsein kunnen geven.

Werkgelegenheid
In 2024 mag er geen asbest meer aanwezig zijn in daken in Nederland. En er is nog zo’n 450.000 tot 670.000 vierkante meter asbest dat gesaneerd moet worden in de gemeente Coevorden. Dit vraagt om extra arbeidscapaciteit binnen de gemeente Coevorden en biedt kansen voor werkgelegenheid.

Met een gecombineerde actie van aandacht vanuit de gemeente, ‘marketing’ vanuit de werkgroep, ondersteuning vanuit asbestsaneringsbedrijven, promotie van de vigerende subsidieregelingen en het betrekken van sociale dienst van de gemeente, is het mogelijk om meer mensen in elk geval voor de komende 6 jaar aan werk te helpen.