Even kort voorstellen

Wij zijn bovenal een club betrokken inwoners van de gemeente Coevorden. Begonnen met een kleine club van zeven enthousiaste mensen, hebben we met zo'n 25 vrijwilligers en 15 tafelsecretarissen op 29 oktober de G1000 gerealiseerd. Een klus die we echt samen hebben geklaard en waar we trots op zijn.

Inmiddels zijn wij als stichting nog aan de zijlijn betrokken. De deelnemers zijn verwantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten die uit de G1000 zijn gekomen. Wij faciliteren en adviseren desgevraagd. Daarnaast houden we de ontwikkelingen binnen onze gemeente nauw in de gaten en, wanneer de tijd er weer rijp voor is, zijn we bereid een nieuw inwonersinitiatief te organiseren.

 

Stichting G1000 Coevorden

Gegevens van de Stichting G1000 Coevorden

KvK-nr: 66462436

RSIN nr.: 856564503

Post- en bezoekadres
Friesestraat 26
7741 GV Coevorden
info@g1000coevorden.nl

Doelstelling
Stichting G1000 Coevorden is opgericht om de burgertop G1000 in Coevorden te organiseren. Hiervoor werkt de stichting samen met vrijwilligers, bedrijven en de gemeente Coevorden. 

Hoofdlijnen beleidsplan
Het beleidsplan beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om op 29 oktober een G1000 te organiseren in de gemeente Coevorden. 

Het bestuur
Jeanette Croezen, voorzitter
Arjan Pieters, secretaris
Johan Boekema, penningmeester
Paul Blaauwgeers, lid
Harm Jan Veenstra, lid

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting G1000 Coevorden. Voor uitgaven van de stichting is een goedkeuring van minimaal twee bestuursleden noodzakelijk.